Úvod

Obec MAZELOV je nestřediskové sídlo trvalého významu s obytnou a částečně se zemědělskou a rekreační funkcí. Obec leží ve starém sídelním území - TŘEBOŇSKÉ PÁNVI - a v historických pramenech je poprvé zmiňována v r. 1396.

Obec se nachází v oblasti cestovního ruchu a jako vesnická památková rezervace s dochovanými soubory lidové architektury byla MK ČR v r. 1995 za řazena do vybraného seznamu měst a obcí, která vyžadují památkovou ochranu.
Urbanisticky náleží MAZELOV mezi celistvě dochovaná vesnická sídla středověkého původu, pocházející z 19.-20.století, s prvky lidového baroka, typickými pro blatské oblasti jižních Čech.

 

Úřední deska

22. 11. 2016 Návrh rozpočtu 2017

14. 11. 2016 Záměr obce pronajmout OBCHOD

8. 9. 2016 Ořez dřevin

Aktuální informace

10. 12. 2016 Vánoční tvoření

3. 12. 2016 Mikulášská nadílka

18. 11. 2016 Divadlo v Neplachově od 19:00

Akce podzim zima 2016

9. 7. 2016 Sparta - Slavia