Úvod

Obec MAZELOV je nestřediskové sídlo trvalého významu s obytnou a částečně se zemědělskou a rekreační funkcí. Obec leží ve starém sídelním území - TŘEBOŇSKÉ PÁNVI - a v historických pramenech je poprvé zmiňována v r. 1396.

Obec se nachází v oblasti cestovního ruchu a jako vesnická památková rezervace s dochovanými soubory lidové architektury byla MK ČR v r. 1995 za řazena do vybraného seznamu měst a obcí, která vyžadují památkovou ochranu.
Urbanisticky náleží MAZELOV mezi celistvě dochovaná vesnická sídla středověkého původu, pocházející z 19.-20.století, s prvky lidového baroka, typickými pro blatské oblasti jižních Čech.

 

Úřední deska

27. 2. 2017 Pronájem obchodu

Aktuální informace

18. 1. 2017 Dne 18. 1. 2017 úřední a pokladní hodiny ZRUŠENY.

24. 12. 2016 Vánoční Bruslení

10. 12. 2016 Vánoční tvoření

3. 12. 2016 Mikulášská nadílka

18. 11. 2016 Divadlo v Neplachově od 19:00