Změna velikosti písma

O obci

Obec MAZELOV je nestřediskové sídlo trvalého významu s obytnou a částečně se zemědělskou a rekreační funkcí. Obec leží ve starém sídelním území - TŘEBOŇSKÉ PÁNVI - a v historických pramenech je poprvé zmiňována v r. 1396.

Obec se nachází v oblasti cestovního ruchu a jako vesnická památková rezervace s dochovanými soubory lidové architektury byla MK ČR v r. 1995 za řazena do vybraného seznamu měst a obcí, která vyžadují památkovou ochranu.
Urbanisticky náleží MAZELOV mezi celistvě dochovaná vesnická sídla středověkého původu, pocházející z 19.-20.století, s prvky lidového baroka, typickými pro blatské oblasti jižních Čech.

Zobrazit více z historie obce

Praktické odkazy

Jihočeský kraj Portal.gov.cz Ochrana obyvatel CzechPoint