Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Současnost a historie

Současnost a historie

Mazelov je jihočeská vesnice se zachovaným historickým půdorysem i architekturou. První určitější zpráva o Mazelově je z roku 1445 a to v listině vydané Oldřichem z Rožmberka (Josef Baštýř – Historie farní osady).

Urbanisticky náleží mezi celistvě dochovaná vesnická sídla středověkého původu. Těžiště její hodnoty tvoří ucelený soubor zděné lidové architektury, pocházející z 18 – 19. století, s prvky lidového (selského) baroka typickými pro blatské oblasti jižních Čech. Náves je tvořena vesnickými domy – statky v klasickém členění: obytný dům, brána, sýpka. Uvnitř, do hloubky parcely, pokračuje dvůr s podélně orientovanými chlévy a příčně situovanou průjezdnou stodolou a zahradami vzadu. Ze skutečného stavu je zřejmé a je rovněž písemně dochováno, že původní semknutý charakter sídla kolem návsi byl rozvolněn po několika požárech, kdy nové usedlosti nebyly obnovovány na místě vyhořelých, ale z moci úřední byly stavěny ve značně odstoupené poloze dále od návsi. Tím vznikly dlouhé zahrady před několika usedlostmi. 

Část domovního fondu byla v minulých dobách přestavěna do modernizované podoby, ale s respektováním měřítka okolí i původní parcelace, takže neruší ráz a atmosféru vesnice. Je postaveno několik novějších rodinných domků, které nerespektují historickou parcelaci sídla. Část domu je dochována ve své hodnotné historické podobě selského baroka. Mazelov je vesnickou památkovou rezervací a má na svém území několik nemovitých kulturních památek. Jsou to: statek č. p. 1, statek č. p. 3, zemědělské usedlosti č. p. 10 a 11, statek č. p. 41 a nově domek s č. p. 42.  

Pro území obce Mazelov byl v roce 1992 zpracován Generel místního územního systému ekologické stability (ÚSES), který předcházel vyhlášení Komplexních pozemkových úprav, které byly dokončeny v roce 1996, změny provedeny v roce 1999 a vloženy do KN ve 2. čtvrtletí roku 2000. Část území leží v CHKO Třeboňsko. Obec se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje I. A II. stupně, je zde zóna II. třídy ochrany zemědělské půdy. 

 

Venkovská turistika je teprve v začátcích, ale ubytování je zde možné. Katastrem obce vedou turistické a cykloturistické stezky. V okolí obce se nachází několik zajímavých míst, např. Žižkův dub, rybník Krčín a rybník Stržka. Byli bychom rádi, kdyby si návštěvníci od nás odnesli jen hezké vzpomínky.